Nieruchomość gruntowa – działka o pow. 0,56 ha – Grabno, gm. Wojnicz – DRUGA LICYTACJA

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 25 marca 2020r. o godz 9:00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:   D R U G A     L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej składającej się z działki...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana domem – 0,09 ha – Tarnów, ul. Braci Saków – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10 marca 2020r. o godz 10:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana...

więcej...
..