Nieruchomość gruntowa – łąki trwałe o pow. 0,0834ha – ul. Źródlana, Tarnów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-10-2021r. o godz 9:30 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako: Nieruchomość gruntowa – łąki...

więcej...

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,5ha – Milówka, gm. Wojnicz – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 07-10-2021 r. o godz 9:00 w sali nr 8 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A     L I C Y T A C J A nieruchomości opisanej jako : Nieruchomość gruntowa niezabudowana...

więcej...
..