Dąbrówka Gorzycka – Grunty Rolne Zabudowane – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-11-04 r. o godz 12:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość Gruntowa składająca się z działek 39/2, 73/6 położonej w gm....

więcej...

Nieruchomość gruntowa – Grunty Rolne Zabudowane – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-11-04r. o godz 12:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa – Grunty Rolne Zabudowane składającą się z działki...

więcej...
..