Udział 1/2 w nieruchomości niezabudowanej Tarnów Strusina – okolice ul. Droga do Huty – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 19-01-2016 r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A udziału w nieruchomości w postaci: Udział 1/2 w nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana – Tarnowiec, Zawada – 1,8436 HA – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-01-2016r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych numer 210/1, 203/1 do...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana (dom, zabudowania gospodarcze) – Brzozówka – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12-01-2016r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość Gruntowa składająca się z działki nr 47/10 o powierzchni 2100m kw....

więcej...
..