Dom w Tarnowie – ul. Spadzista – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13-05-2015 r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym przy ul....

więcej...
..