Nieruchomość gruntowa zabudowana – Zgłobice – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-03-2015 r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A      L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość Gruntowa składającą się z działek ewidencyjnych o numerach 96/2,107/3 o...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana – Kamienica w centrum Tarnowa – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-03-2015r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 0,0327 ha położonej w Tarnów, przy...

więcej...
..