Nieruchomość gruntowa obejmujaca dz. nr 459/2 o pow. 3.155,00 m kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2015r. o godz 10:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa obejmujaca działkę nr 459/2 o powierzchni 3.155,00 m kw....

więcej...

Działak gruntowa nie zabudowana (dz. ewid. nr 457/2 o pow. 1.154 m kw.) – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2015r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: gruntowa nie zabudowana – pastwiska trwałe. Nieruchomość ta sklada się z...

więcej...

Działki gruntowe niezabudowana – Burzyn – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2015r. o godz 11:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: gruntowa nie zabudowana – łąki trwałe, grunty orne. Nieruchomość ta składa...

więcej...

Grunt w użytkowaniu wieczystym (dz. ewid. 67/31 i 67/32) z budynkiem stanowiącym odrębną własność tj. murowany budynek produkcyjno-biurowy o powierzchni 437,53 m kw.; murowany garaż; węzły betonowe; budynek magazynowy – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-07-2015r. o godz 11:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: grunt w użytkowaniu wieczystym z budynkiem stanowiącym odrębną własność tj....

więcej...

Działka niezabudowana o pow. 0,93 ha – Góra św. Marcina – Zawada – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-06-2015r. o godz 10:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość Gruntowa działka niezabudowana o numerze ewidencyjnym 202/2 o...

więcej...

Działka 0,49 ha – Tarnowiec – DRUGA licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 30-06-2015 r. o godz 10:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych o numerach 541 oraz 542 ....

więcej...
..