Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym – Tarnów, ul. Owocowa 6A – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-06-2016r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej nr 325 zabudowana...

więcej...

Dom jednorodzinny Tuchów, ul. Leśna – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14-06-2016 r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej numer 2041/1 o łącznej...

więcej...
..