Nieruchomość gruntowa zabudowana – dom – Tarnów ul. Owocowa – druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 08-07-2014 r. o godz 13:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa o powierzchni 480 m kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym...

więcej...

Uniszowa – hale produkcyjno-magazynowe, budynki socjalne, o pow. 1,98 ha – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2014-06-24r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa zabudowana składająca się z działek ewidencyjnych nr 227/1,...

więcej...
..