Tarnów, ul. Przemysłowa – Grunt w użytkowaniu wieczystym i stanowiący odrębną nieruchomość budynek adm-biurowy i produkcyjny – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 20-09-2016 r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 04-12-2089 i budynek...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 0,04800 ha – Tarnów, ul. Owocowa – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 13-09-2016 r. o godz 11:50 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca sie z działki ewidencyjnej nr 325 zabudowana...

więcej...

Lokal mieszkalny w centrum Tarnowa przy ul. Legionów o pow. 126,77 m2 dwupoziomowy – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 13-09-2016r. o godz 12:20 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal mieszkalny składający się z czterech pokoi ; kuchni; łazienki, dwóch wc...

więcej...

Lokal stanowiący odrębną nieruchomość – Tarnów ul. Heleny Marusarz 15 – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20-09-2016r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z trzech pokoi; kuchni;...

więcej...

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 0,0260 ha – Tarnów, ul. Sosnowa – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-09-2016r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość Gruntowa niezabudowana działka nr 11/8 obręb 52 powierzchnia 0,0260...

więcej...
..