Nieruchomość (dom z zabudowaniami gospodarczymi i rola) Zabawa, gm. Radłów – druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 983 kpc że w dniu 2014-10-14 r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A   L I C Y T A C J A Nieruchomość położona w miejscowości Zabawa gmina Radłów powiat tarnowski,obejmująca dzialki ewidencyjne o numerach 290 i 964 o łącznej...

więcej...
..