Grunt w użytkowaniu wieczystym zabudowany budynkiem biurowo-produkcyjnym – Tarnów, ul. Przemysłowa – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2016r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A ograniczonego prawa rzeczowego /nieruchomości w postaci: Grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste...

więcej...

Dom jednorodzinny o pow. 142 m2 – Rzuchowa działka o łącznej powierzchni 0,1900 ha – Druga licytaja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 17-05-2016 r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA działka numer 338/3 o łącznej powierzchni 0,1900 HA zabudowana...

więcej...

Mieszkanie – 37 m2 – Tarnów, ul. Szczepanika – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2016r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, kuchni,...

więcej...
..