Udział 4/32 części w nieruchomości gruntowej o pow. 0,56 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 225m2 – Szynwałd – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A udziału dłużnika w nieruchomości w postaci: Udział dłużnika  w wysokości 4/32 w nieruchomości gruntowej...

więcej...

Nieruchomość gruntowa – lasy, łąki, grunty orne – o łącznej pow. 0,86 ha – Łękawica, gm. Skrzyszów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych: nr 1127 R-...

więcej...

Grunt w użytkowaniu wieczystym i budynkami biurowymi, magazynowymi i produkcyjnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość – Tarnów, ul. Przemysłowa

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A użytkowania wieczystego w postaci: Grunt Skarbu Państwa oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 04-12-2089 roku...

więcej...

Grunt w użytkowaniu wieczystym i budynek stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 1,3481 ha z budynkami administracyjnymi i halami – Tarnów, ul. Dunajcowa

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-04-2019r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A użytkowania wieczystego w postaci: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną...

więcej...

Działki o łącznej pow. 1,98 ha z halami produkcyjnymi i budynkami socjalno-administracyjnymi – Uniszowa, gm. Ryglice

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-04-2019r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych nr 227/1 o...

więcej...

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,78 ha z domem mieszkalnym murowanym jednopiętrowym o pow. 169,33 m2 i stodoła – Tuchów, ul. Owocowa 5B

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 27-03-2019r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa, składająca się z działki ewidencyjnej nr 2209/7 o...

więcej...
..