Tarnów – Grunt oddany w użytkowanie wieczyste o pow. 1,3481 ha z odrębnymi nieruchomościami budynkami biurowymi, halą przemysłową, portiernią – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-08-2018 roku o godz. 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość...

więcej...

Grunty orne niezabudowane o łącznej pow. 0,95ha – Olszyny, gm. Rzepiennik Strzyżewski – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-08-2018r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa- grunty orne niezabudowane składające się z działek...

więcej...

BMW 525 sedan; rok prod.: 2005; nr VIN: WBANC51010CN36928 – Pierwsza licytacja

OBWIESZCZENIE  O  PIERWSZEJ  LICYTACJI  RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 na podstawie art. 867 i nast. kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16.07.2018 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika w Tarnowie przy ul. Jarosława Dąbrowskiego 8 odbędzie się pierwsza...

więcej...
..