Nieruchomość gruntowa o pow. 0,1077 HA zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 151,90 m2 – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-05-2018r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działki ewidencyjnej numer 2041/1 o...

więcej...

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,16 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, o powierzchni użytkowej 78,94 m2 – Rychwałd – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-05-2018r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym parterowym z...

więcej...

Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, pow. 0,07 ha – Tursko 57, Ciężkowice – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 17-05-2018r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A   L I C Y T A C J A udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym budynkiem...

więcej...

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – Tuchów, ul. Promienna 12 – DRUGA licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 22-05-2018r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Grunt oddany w użytkowanie wieczyste składający się z działki ewidencyjnej nr 1906/16 o...

więcej...

Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy, pow. 0,3155 ha – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2018r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa, zabudowana budynkiem mieszkalnym w trakcie budowy z...

więcej...

Nieruchomość gruntowa – pastwiska trwałe, pow. 0,1154 ha – Tuchów

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc   w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-05-2018r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa – pastwiska trwałe, składająca się z działki...

więcej...
..