Nieruchomość z domem mieszkalnym o pow. 85,42 m2 na działce o pow. 0,0646 ha – Rzuchowa – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 09-01-2019r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym,...

więcej...

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej – Tarnów Strusina (okolice ul. Do Huty i Grunwaldzkiej) – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 15-01-2019 r. o godz 12:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A udziału w nieruchomości w postaci: Udział dłużnika w wysokości 1/2 w nieruchomości gruntowej składającej się...

więcej...

Pierwsza licytacja – Mieszkanie stanowiące odrębną nieruchomość o pow. 47,64 m2 – Tarnów, ul. Reymonta

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-01-2019r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, kuchni,...

więcej...

Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość o pow. 44,40 m2 – Tarnów, ul. Mościckiego – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc  w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-01-2019r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Lokal stanowiący odrębną nieruchomość składający się z dwóch pokoi, kuchni,...

więcej...

Lisia Góra – Dom jednorodzinny o pow. 130m2 – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15-01-2019r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych numer 1595/1 i...

więcej...
..