Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 85 m2 – Tarnów – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14-05-2019 r. o godz 11:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A      L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu...

więcej...

Nieruchomości gruntowe w Szynwałdzie i Ładnej zabudowane budynkami mieszkalnym i gospodarczymi – Druga licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 14-05-2019 r. o godz 10:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A      L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się działek...

więcej...

Nieruchomość gruntowa o pow. 0,0619 ha. zabudowana 1/2 budynku garażowo-gospodarczego – Rzuchowa 442

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-05-2019r. o godz 09:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa, składająca się z...

więcej...

Dom jednorodzinny oraz 1/2 budynku garażowo-gospodarczego na działce o pow. 0,19 ha – Rzuchowa 442

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14-05-2019r. o godz 09:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa zabudowana jednorodzinnym...

więcej...

Udział 4/32 części w nieruchomości gruntowej o pow. 0,56 ha zabudowanej budynkiem gospodarczym o pow. 225m2 – Szynwałd – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019r. o godz 10:30 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A udziału dłużnika w nieruchomości w postaci: Udział dłużnika  w wysokości 4/32 w nieruchomości gruntowej...

więcej...

Nieruchomość gruntowa – lasy, łąki, grunty orne – o łącznej pow. 0,86 ha – Łękawica, gm. Skrzyszów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07-05-2019r. o godz 11:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A      L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: Nieruchomość gruntowa składająca się z działek ewidencyjnych: nr 1127 R-...

więcej...
..