Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. 1,0007 ha – Tuchów

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-06-13r. o godz 13:00 w sali Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wolnostojącym...

więcej...

Tarnów, ul. Garbarska 15A – spółdz. własnościowe pr. do lokalu mieszkalnego – pow. 32,30 m2

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2017-06-13r. o godz 12:30 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: D R U G A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: spółdz. własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego- lokal mieszkalny składający się z...

więcej...
..