Udział w 1/2 części nieruchomości gruntowej o pow. 0,2547 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym – Zgłobice, ul. Krakowska 52 – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.06.2024r. o godz 10:30 w sali nr 34 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział w 1/2 części nieruchomości...

więcej...

Udział w 1/2 części nieruchomości gruntowej ( rola) o pow. 0,2586 ha – Tarnów – Gumniska – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 05.06.2024r. o godz 10:00 w sali nr 34 Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A nieruchomości w postaci: udział w 1/2 części nieruchomości...

więcej...
..