Nieruchomość gruntowa 1,0ha wraz z domem jednorodzinnym o pow. 154m2 i gruntem rolnym – Tuchów – Pierwsza licytacja

O B W I E S Z C Z E N I E Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Robert Iwanicki Kancelaria Komornicza nr V w Tarnowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 28-11-2023r. o godz 10:00 w sali nr Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się: P I E R W S Z A     L I C Y T A C J A nieruchomości gruntowej położonej na terenie miejscowości Tuchów...

więcej...
..