Warunkiem przeprowadzenia egzekucji komorniczej jest:
– dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności,
– dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowano do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji

WNIOSEK EGZEKUCYJNY


FORMULARZ WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI 2019
OŚWIADCZENIE WIERZYCIELA O WYBORZE KOMORNIKA
WNIOSEK O EGZEKUCJĘ NALEŻNOŚCI ALIMENTACYJNYCH
WNIOSEK O EGZEKUCJĘ PODWYŻSZONYCH ALIMENTÓW
WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
OŚWIADCZENIE O WPŁACIE BEZPOŚREDNIEJ
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM


Lista bankow w systemie OGNIVO wraz z cennikiem
..